گروه انجمن تخصصی مهندسان شیمی ایران افتخار می کند که همراه دانش آموزان و دانشجویان در مقاطع مختلف است

 این گروه با برگزاری کلاس های آموزشی برای دانش آموزان دبیرستان و حل تمرین و همچنین برگزاری کلاسهای اموزشی-تخصصی ضمن دوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی جهت تفهیم مسایل اساسی پایان نامه به دانشجویان گام مهمی در گسترش فهم و درک مسائل شیمی و آسان سازی آن برداشته است.

مهندسان این گروه افتخار می کنند که اولین گروهی هستند که با آگاهی از سرفصل های درسی دبیرستانی و دانشگاهی به روز نیازهای دانش آموزان و دانش جویان عزیز را پاسخگو می باشند.

برگزاری 5000 ساعت کلاس های آموزشی و حل تمرین نمونه ای بدون اغراق از موفقیت و توانمندی این گروه می باشد.