کدنویسی با MATLAB در شیمی

MATLAB یک زبان سطح بالا و با محیطی جذاب می باشد، که در ابتدا براساس زبان برنامه نویسی توسعه داده شد. واژه متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مربوطه‌است که از ترکیب دو واژه MATrix (ماتریس) وLABoratory (آزمایشگاه)ایجاد شده‌است

استفاده از نرم افزار MATLAB در مهندسی شیمی به دلیل وجود ریاضیات گسترده و گاهی پیچیده ی مورد نیاز برای این رشته می باشد به گونه ای که حل برخی مسائل بدون کمک گرفتن از یک نرم افزار قوی امری ناممکن است.

گروه انجمن تخصصی مهندسان شیمی ایران با توجه به تجربیات بالا در استفاده از این نرم افزار قدرتمند  و توانایی کد نویسی قادر به حل کلیه تمرین های دبیرستان و دانشگاهی در کلیه مقاطع می باشند.